Ik ben juist genteresseerd in radicaal rechts als onderdeel

overview for flobin

Er is niet n alternatief verhaal. Een liberaal zou kunnen zeggen: de multiculturele samenleving gaat behoorlijk canada goose coats uk goed. We hebben bijvoorbeeld veel meer van die specifieke diensten die we ons vroeger niet konden veroorloven, want Polen leveren die veel goedkoper. Voor canada goose outlet vip een sociaal democraat is dat niet genoeg. Dan moet je een discours hebben over het beschermen van de zwakkeren en de christen democratie moet weer een ander verhaal hebben. Het probleem is dat ze dat eigen verhaal niet vertellen.»

cheap Canada Goose Voor iemand die al twintig jaar in het buitenland woont, waarvan tien jaar in de VS, volgt u Nederland nog goed. cheap Canada Goose

canada goose deals Ik vond het heel erg dat Trump de verkiezingen won. Maar het raakte me niet zoals het mijn vrouw raakte. Zij is Amerikaanse en zij werd echt depressief van zijn overwinning. En het eerste college dat ik na de verkiezingen moest geven was bijna therapeutisch zoveel emoties waren er. Huilende studenten, vooral uit minderheden. Ik vind het vreselijk dat zo’n canada goose uk labiele figuur de machtigste positie ter wereld bekleedt. Maar Trump is niet mjn strijd. Het raakt me harder dat we in canada goose outlet belgium Nederland de huidige regering hebben. canada goose sale uk Dat is mijn land. Een land waar ik hoge verwachtingen van heb.» canada goose deals

Canada Goose Parka De afgelopen tijd reisde Trumps voormalig topstrateeg Steve Bannon door Europa. Hij ziet een mondiale nieuwrechtse beweging canada goose outlet store uk opkomen. Is zijn observatie correct of is het wishful thinking? Canada Goose Parka

buy canada goose jacket cheap Dat laatste. Kijk maar naar het Europees Parlement. Daar zijn de radicaal rechtse canada goose outlet store montreal partijen verspreid over allerlei fracties. Ook is radicaal rechts enorm verdeeld over de rol van de VS, Rusland canada goose outlet store quebec en Isral in de wereld. Je hebt de PVV: blind pro canada goose outlet in montreal Isralisch canada goose premium outlet en je hebt zwaar antisemitische partijen. Voor Lega leider Salvini is Poetin de verlosser, Wilders is behoorlijk sceptisch. Ja, Wilders was in Moskou, maar zei tegen de Russische zender RT tot drie keer toe de Russische inmenging in Oekrane te veroordelen. Vrij opmerkelijk hoor. Gebeurt niet veel daar.» buy canada goose jacket cheap

canada goose coats Hoe zit het met de invloed van Rusland op radicaal rechts? canada goose coats

canadian goose jacket Rusland steunt iedereen die Rusland direct kan helpen onder de economische sancties uit te komen. Ze steunen radicaal rechts, maar ook radicaal links. Ze steunen de Hongaarse premier Orbn, ze steunen de voormalige Duitse bondskanselier Schrder, ze steunen oud president Sarkozy van Frankrijk. Iedereen die het Westen verzwakt, is nuttig voor Poetin. Omgekeerd geldt: Poetin geeft cachet aan politici van radicaal rechts. Niemand wilde Marine Le Pen ontvangen, maar ze mocht wel naar de Doema voorzitter in Rusland. En vorig jaar mocht ze dan eindelijk met Poetin op de foto.» canadian goose jacket

canada goose clearance U noemde Trump bij zijn aantreden een ‘radicaal rechtse leider van een niet radicaal rechtse partij’. Ziet u dat nog steeds zo? canada goose clearance

buy canada goose jacket Een groot deel van de Amerikanen, en zeker van de Republikeinen, steunt rechts radicale ideen. Het Republikeinse establishment speelt daarop in, Canada Goose Outlet en dat zal blijven duren zolang ze dat electoraal wat oplevert. Op landelijk niveau worden Trumps rechts radicale canada goose outlet in canada beleid en retoriek gecombineerd met belastingverlaging en canada goose factory outlet deregulering, een totale afbraak van de controle op het bedrijfsleven. Precies wat de Republikeinse partij elite wil. Toch zou ik de Republikeinen nog steeds niet helemaal rechts radicaal noemen. Op zijn best lijkt de partij op de Oostenrijkse regering: een centrum rechtse kern en een rechts radicale vleugel.» buy canada goose jacket

Canada Goose Outlet Hoe gaan de Amerikaanse democratie en rechtsstaat de canada goose outlet parka Trump jaren doorstaan? Canada Goose Outlet

canada goose Dat hangt in mijn ogen sterk samen met de vraag of hij wordt herkozen. Gisteren zag ik een peiling van Gallup waaruit bleek dat Trump onder Republikeinen de op een na populairste president is in deze fase van het presidentschap. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, verwacht ik dat hij herkozen zou worden met een vrij forse meerderheid. canada goose

canada goose store En met acht jaar Trump gaat de Amerikaanse rechtsstaat wl gevaar lopen. Ik zou zeggen dat canada goose outlet toronto location Trump nu nog opereert binnen de canada goose outlet uk fake spelregels van de democratische rechtsstaat, al worden de rechten van canada goose outlet kokemuksia minderheden wel heel problematisch.» canada goose store

Canada Goose sale Hoe kwam u bij uw interesse voor radicaal rechts? Had het misschien iets te maken met uw broer Tim, die jarenlang partijsecretaris was van de rechts radicale partij CP’86? Canada Goose sale

Canada Goose sale Dat weet ik. Heel veel journalisten vinden het relevant. Maar toch spreek ik er niet over. Ik doe niet mee aan huis, tuin en keukenpsychologie. Het enige wat ik canada goose outlet washington dc kan zeggen, is dat ik nooit zo gentrigeerd ben geweest door radicaal rechts als mijn collega’s, juist doordat ik opgroeide met iemand uit die beweging. Of dat samen opgroeien mij heeft gevormd? Ongetwijfeld. Op welke manier? Daar heb je een psycholoog voor nodig. De meeste mensen die radicaal rechts bestuderen, canada goose outlet montreal vinden het iets mythisch, canada goose outlet woodbury iets aparts. Ik ben juist genteresseerd in radicaal rechts als onderdeel van onze samenleving en in de wijze waarop we daarmee omgaan.» Canada Goose sale

Canada Goose Outlet Maar kan het toeval zijn dat u nu dit werk doet terwijl uw broer prominent lid was van radicaal rechts? Canada Goose Outlet

cheap Canada Goose Misschien. Dat weet ik niet. Nogmaals: daar heb je een psycholoog voor nodig. » cheap Canada Goose

canada goose clearance Wat is de reden dat official canada goose outlet u er niet over wilt vertellen? canada goose clearance

Canada Goose Parka Ik twijfel aan de redenering dat dit inzicht zou geven in wat ik zeg over radicaal rechts. Als het per se over mij moet gaan, dan kunnen we het over voetbal hebben, of over mijn gezin. » Canada Goose Parka

canada goose coats U was vroeger skinhead. Hoe oud was u toen u besloot daarmee te stoppen? canada goose coats

buy canada goose jacket We hebben het nu over de jaren tachtig h. Skinheads waren in de jaren tachtig bijna allemaal rechts canada goose outlet toronto radicaal of werden daarmee gelijkgesteld. Maar ik niet. Ik was een liberale skinhead, die van ska hield, vanaf mijn vijftiende. Kunnen jullie je de moord op Kerwin Duinmeijer [1983, red.] herinneren? [De dader was skinhead, red.] Toen was ik zeventien, en ik woonde in Hoofddorp, waar het best multicultureel was. Na die moord had ik sterk het gevoel: ik wil niet neergestoken worden omdat ze denken dat ik een neonazi ben. En hoewel ik toen ook al graag debatteerde, had ik niet de behoefte om steeds uit te leggen dat ik geen gewone skinhead was. Op de een of andere manier lukte mijn eenmansstrijd als enige liberale skinhead van Nederland daarna niet meer zo goed.» buy canada goose jacket

canada goose deals Politicoloog Cas Mudde volgt de opkomst van het rechts populisme in Europa op de voet. ‘In bijna ieder land is er nu consensus dat immigratie een probleem is, dat diversiteit een zwakte is en dat multiculturaliteit heeft gefaald.’ canada goose deals

canada goose coats on sale Het is niet de Lega in Itali waarover Cas Mudde, politicoloog en vooraanstaand kenner van het rechts populisme, zich grote zorgen maakt. Niet Orbns Fidesz, de Poolse PiS, of de PVV of Forum voor Democratie van Thierry Baudet als het om Nederland gaat. Evenmin de rabiaat conservatieve Republikeinen in de Verenigde Staten, het land waar hij al tien jaar woont. canada goose coats on sale

Canada Goose sale Het zijn de Europese middenpartijen die hem zorgen baren. In Oostenrijk, waar de christen democratische VP een regeringscoalitie vormt met de radicaal rechtse FP. Of in Nederland, waar Mark Rutte en Sybrand Buma canada goose outlet website legit met hun nativistische» canada goose outlet jackets uitspraken, waarmee ze de belangen van autochtonen boven die van migranten stellen, het maatschappelijk discours steeds verder naar rechts trekken. Canada Goose sale

cheap Canada Goose Op Twitter schreef Mudde onlangs: Vandaag de dag is populistisch radicaal rechts veel sterker als politieke kracht dan als electorale kracht.» En in Amsterdam, op een canada goose jacket outlet toronto terras, zegt hij: Het discours van de middenpartijen is al zover naar rechts opgeschoven dat er niet zo gek veel ruimte meer is ter rechterzijde. Dat wordt meer en meer het probleem van, laten we zeggen, de opportunistische politieke elite. Het probleem dus van politici als Mark Rutte en Sebastian Kurz [de christen democratische bondskanselier van Oostenrijk].» cheap Canada Goose

cheap Canada Goose Vanuit de VS, waar hij werkt aan de Universiteit van Georgia, analyseert en becommentarieert Mudde de opkomst van rechts populisme in Europa in een stroom van opiniestukken en tweets. Hij spreekt steeds van ‘populistisch radicaal rechts’ en niet van ‘extreem rechts’, omdat partijen als Forum canada goose outlet canada voor Democratie en de https://www.canadagooseparkasoutlet.ca PVV niet antidemocratisch zijn. Populisme definieert hij als het hameren op het contrast tussen een vermeende corrupte elite en het ‘zuivere volk’. cheap Canada Goose

canada goose black friday sale Terugkerend motief in zijn werk: men windt zich eigenlijk steeds op over de verkeerde dingen. En: heb niet de illusie dat populistisch radicaal rechts zal verdwijnen, bij welk beleid dan ook. Het is een reactie op globalisering, op migratie, op wat hij noemt de ‘TINA politiek’ (van ‘there is no alternative’) van heilig ontzag voor de financile markten. Dat maakt rechts populisme een vast onderdeel van westerse samenlevingen. Van het huidige Italiaanse experiment, de coalitie tussen Vijfsterren en Lega bijvoorbeeld, de eerste keer dat links en rechts populisten samen een regering vormen, kijkt hij dan ook niet op canada goose black friday sale.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *